Sunday, May 22, 2011

एक दिवस

2 comments

एक दिवस

एक दिवस येईल असा,
आयुष्याला कलाटणी देणारा क्षितीजापलीकडे पाहणारा,
एक दिवस येईल असा,
सुकलेल्या नशिबाला उजाळा देणारा,
एक दिवस येईल असा,
तळपत्या उन्हात सावली देणारा,
एक दिवस येईल असा,
अंधारातही प्रकाश देणारा,
एक दिवस येईल असा,
यश्याच्या शिखरावर पाऊल टाकणारा,
एक दिवस येईल असा,
आयुष्यातील गणित सोडवणारा,
एक दिवस येईल असा,
संकटांनाही मागे फिरवणारा,
एक दिवस येईल असा,
आनंदाने डोळे ओले करणारा,
एक दिवस येईल माझा ...  


Continue reading →
Friday, May 20, 2011

आठवण तुझी

0 comments

 
आठवण तुझी

आठवण येते तुझी तेंव्हा,
       श्वास घेण्यास मी विसरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        भान माझे मी हरपतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        डोळयात अश्रु आणण्यास विसरतो.

आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        तो सुगंध पसरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
         तो वसंत बहरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
          तो पारिजातक फुलतो.Continue reading →
Thursday, May 12, 2011

डोळे माझे

0 comments
डोळे माझे

स्वप्नांमध्ये तुला शोधणारे डोळे माझे,
मिणमिणत्या ज्योतीमध्ये तुला बघणारे डोळे माझे,
तुझ्या आठवणीने घळाघला अश्रू काढणारे डोळे माझे, 

तुझी चाहूल लागताच कावरे बावरे होणारे डोळे माझे,
तुला बघुनी प्रफुल्लीत होणारे डोळे माझे,
तुला बघता स्वत:लाही विसरणारे डोळे माझे,
का असे वागतात डोळे माझे,

शब्दही न काढता खूप काही बोलणारे डोळे माझे,
वेड लावूनी तू जाताना तुझी वाट पाहणारे डोळे माझे,
निराश झालेले मोडलेली स्वप्न गोळा करत तुला शोधणारे डोळे माझे.
       
Continue reading →
Saturday, May 7, 2011

सांग सखे,

0 comments

 

सांग सखे,
आणखी किती दिवस तू मला छलनार आहेस,
स्वप्नात शिरुनि अलगद
रात्र उद्वस्त करणार आहेस,
कल्पनेच्या हिन्दोल्यावर या जिवाला झुलवनार,
पापण्यांच्या धनुरातुनी तीर तू सोडणार आहेस.
मोहाच्या श्रुन्ख्लेत गुंतवून बंदी मला करणार आहेस,

सांग सखे,
आणखी किती दिवस तू मला छलनार आहेस,
काळजातल्या प्रेमवेलीची शब्द फुले बननार आहेस.
काव्य बनुनी माझे लेखनी तुन झरनार आहेस.
होउनी गीत मज़े ओठावर रेंगाळनार आहेस.
   की बनुन दू:ख माझे अश्रु तुन ओघळनार आहेस.


सांग सखे,
आणखी किती दिवस तू मला छळनार आहेस,
कमल पुष्पात गुंतलेल्या भ्रमराच्या अंत तू पाहणार आहेस.
की आग बनुनी ह्रूदयात वणवा तू भडकवनार आहेस.
प्रेम वेडया या जिवाला वेड आणखी लावणार आहेस.
की फास बनुनी माझ्या गळयाचा जीव तू घेणार आहेस.


सांग सखे ,
आणखी किती दिवस पुन्हा पुन्हा .....
तू मला छळनार आहेस,
आयुष्यात एकदा तरी मुसळधार प्रेम् प्रजन्य ब्स्नुनी मजला ,
चिंब न्हाहू घालणार आहेस...
कि जिवंतपणी मला जाळन्या केवळ चिता तू रचणार आहेस?


 

Instant Approval, Get your money in one hourContinue reading →
Wednesday, May 4, 2011

प्रेमपाखरू

0 comments


प्रेमपाखरू
हृदयाच्या वेलीवर वाढणारे माझे प्रेमपाखरू,
भावविश्वात रमणारे माझे प्रेमपाखरू,
स्वप्नांचे रंग उजळू पाहणारे जाचक बंधनातून विसावलेले माझे प्रेमपाखरू,
निर्भीडपणे उडू पाहणारे दडपणाखाली लपलेले माझे प्रेमपाखरू,
प्रेमवेलीला फुलवणाऱ्या हाकेची वाट पाहणारे माझे प्रेमपाखरू,
उगवणाऱ्या सूर्याकडे डोळेलाऊन तिची वाट पाहणारे माझे प्रेमपाखरू. 

 
Continue reading →