Friday, May 20, 2011

आठवण तुझी

0 comments

 
आठवण तुझी

आठवण येते तुझी तेंव्हा,
       श्वास घेण्यास मी विसरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        भान माझे मी हरपतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        डोळयात अश्रु आणण्यास विसरतो.

आठवण येते तुझी तेंव्हा,
        तो सुगंध पसरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
         तो वसंत बहरतो.
आठवण येते तुझी तेंव्हा,
          तो पारिजातक फुलतो.Leave a Reply